Thông tin chi tiết:
Neáng Sóc Phol
chủ tịch công đoàn Neáng Sóc Phol
Ngày tháng năm sinh 01/01/1977
Giới tính Nữ
Trình độ CĐSP Tiểu học
Địa chỉ TT Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang
Điện thoại 01632931004
Email neangsocphol1979@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách