Thông tin chi tiết:
Chau Vanh Tha
Hiệu phó Chau Vanh Tha
Ngày tháng năm sinh 01/01/1983
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Địa chỉ Phước Lợi, Ô Lâm, Tri Tôn , An GIang
Điện thoại 0977130413
Email vanhtha83@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách