Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Thường
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thường
Ngày tháng năm sinh 01/01/1981
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Địa chỉ Phước An, Ô Lâm, Tri Tô, An Giang
Điện thoại 01647477142
Email nnthuong1981@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách